All Things Newz
Law \ Legal

Danıştay’dan Dava Açma Sürelerine İlişkin Önemli Karar: Yazılı Olarak Bildirilen Ancak Dava Açma Süresinin Belirtilmediği İdari İşlemlerde – İdari İşlem Özel Dava Açma Süresine Tabi Olsa Dahi – Genel Dava Açma Süresi Uygulanacak – Trials & Appeals & CompensationTo print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Yeni Gelişme

Danıştay İçtihadı Birleştirme
Kurulu’nun (“Kurul”) 2021/2 E.,
2022/1 K. sayılı içtihadı birleştirme
kararı (“İBK”) 19/06/2022
tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. İBK
uyarınca, yazılı olarak bildirilen özel veya
genel dava açma süresine tabi idari işlemlerde,
özel dava açma süresinin gösterilmemiş
olması durumunda, İdari Yargılama Usulü
Kanunu’nda yer alan genel dava açma süreleri
uygulanacaktır.

Getirilen Yenilikler

Kurul öncelikle, yazılı olarak bildirilen ancak
dava açma süresinin belirtilmediği işlemler
ile idare tarafından zımnen reddedilen işlemleri
ayırmış ve her ikisine de uygulanacak dava
açma süresini incelemiştir. Zımnen reddedilen
işlemler bakımından Kurul, daireler arasında
içtihat farklılığı
olmadığı gerekçesiyle
içtihatların birleştirilmesine yer
olmadığına karar vermiştir. Yazılı
olarak bildirilen işlemler açısından ise
içtihadın birleştirilmesine karar
verilmiştir.

Kurul’un kararından önce, yazılı olarak
bildirilen ancak dava açma süresi belirtilmeyen bir
idari işleme karşı dava açma süresinin
ne olduğu konusunda farklı kararlar verilmekteydi.
İlk görüşe göre, özel dava
açma süresine tabi olan işlemlerde yine özel
dava açma süresi uygulanmalıydı. İkinci
görüşe göre özel veya genel dava
açma süresine tabi olmasından
bağımsız olarak, yazılı olarak dava
açma süresinin belirtilmemiş olması halinde
genel dava açma süresi uygulanmalıydı.

Üçüncü görüşe göre
ise, bu durumda özel veya genel dava açma süresi
hiç işletilmemeliydi.

Kurul, konuya ait içtihat
aykırılıklarını incelemiş ve
yazılı bildirilen idari işlemlerde dava açma
süresinin gösterilmemiş olması halinde söz
konusu işlem özel dava süresine tabi olsun veya
olmasın genel dava açma süresinin uygulanması
gerektiği yönünde karar vermiştir. Kurul,
menfaatler çatışmasında hukuki güvenlik,
idari istikrar ilkesi, mahkemeye erişim hakkı, dava
açma süresinin kamu düzeniyle ilişkili
niteliği arasında hassas bir dengenin bulunması
gerektiğinin de altını çizmiştir.

Sonuç

Kurul kararı ile, yazılı olarak bildirilen idari
işlemlerde dava açma süresinin belirtilmediği
hallerde uygulanacak dava açma süresi, idari
işlemin özel dava açma süresine tabi olup
olmadığına bakılmaksızın, genel dava
açma süresi olarak uygulanacaktır. Bu süre,
İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca vergi
mahkemelerinde 30, Danıştay ve idare mahkemelerinde 60
gündür.

The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
about your specific circumstances.

POPULAR ARTICLES ON: Litigation, Mediation & Arbitration from TurkeySource link

Related posts

The changing landscape of building contracts – Beware of Special Conditions – Construction & Planning

Intellectual Property Rights In Advertising Campaign – Trademark

Proposed Greenhouse Gas Rules Create Significant Contractor Compliance Requirements – Government Contracts, Procurement & PPP