All Things Newz
Law \ Legal

Fazla Çalişma, Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma – Employee Benefits & CompensationTo print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Bu yazımızda (i) fazla
çalışma ve (ii) ulusal
bayram ve genel tatil günlerinde çalışmalar
hakkında özet bilgilerden bahsedeceğiz.


 1. Fazla Çalışma


  1. İş mevzuatı uyarınca haftalık
   çalışma süresi azami 45 saat
   olarak belirlenebilir (bu kuralın bazı istisnaları
   mevcuttur; örneğin, yer altı maden işleri).
   Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa bu
   süre, işyerlerinde haftanın
   çalışılan günlerine eşit
   ölçüde bölünerek uygulanır.

   Günlük çalışma süresi fazla
   mesai dahil en fazla 11 saat
   olabilir.

  2. Bu doğrultuda fazla çalışma, (a)
   haftada 45 saati veya (b) azami gündüz ve gece
   çalışma sürelerini aşan
   çalışmalardır.

  3. Fazla çalışma ihtiyacı olan
   işverenler tarafından fazla çalışmaya
   ilişkin onay iş sözleşmesinin
   yapılması esnasında
   ya da bu ihtiyaç
   ortaya çıktığında

   alınmalı ve bu onay çalışanın
   özlük dosyasında saklanmalıdır.

  4. Fazla çalışma yapmak istemeyen
   çalışanın verdiği onayı 30 gün
   önceden işverene yazılı olarak bildirimde
   bulunmak kaydıyla geri alma hakkı
   bulunmaktadır.

  5. İş sözleşmesinde bir
   çalışanın maaşının
   yıllık 270 saate kadar olan fazla
   çalışmayı içereceği
   düzenlenebilir. Bunun için ilgili
   çalışanın iş sözleşmesinde
   fazla çalışma ücretinin normal ücrete
   dahil olduğu belirtilmeli ve bu
   çalışanın asgari ücretten makul derecede
   yüksek bir maaş alması gerekmektedir.

   Eğer iş sözleşmesinde
   çalışanın maaşına 270 saate kadar
   olan fazla çalışmaların dahil olduğu
   kararlaştırılmışsa,
   çalışan yılda 270 saate kadar olan
   çalışmaları
   karşılığında fazla
   çalışma ücretine hak
   kazanmayacaktır.


  6. Çalışana fazla çalışma
   karşılığı olarak
   (a) ya zamlı ücret verilmeli,
   (b) ya da serbest zaman
   kullandırılmalıdır. Serbest zaman verilmesi
   veya bunun yerine ücret ödemesi yapılması
   işverenin takdirinde olmayıp, seçim hakkı
   çalışandadır.

   • Zamlı Ücret: Fazla
    çalışılan saat başına %50
    zamlı ücret.

   • Serbest Zaman: Fazla çalışılan
    saat başına 1.5 saat serbest zaman (bu süre 6 ay
    içerisinde kullanılmalıdır).


  7. Denkleştirme:

   • Denkleştirme yapılması durumunda
    yapılan fazla çalışmalar fazla
    çalışma sayılmayacaktır.

   • Denkleştirme ile işveren denkleştirme
    süresi içerisinde haftalık ortalama
    çalışma süresinin normal haftalık
    çalışma süresi olmasını
    sağlar.

   • Denkleştirme 2 ay içerisinde
    tamamlamalıdır. Toplu iş sözleşmesi ile bu
    süre 4 aya kadar çıkartılabilir.

   • Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan
    çalışmalara, hafta tatili
    çalışmalarına ve azami
    çalışma sürelerine aykırı
    yapılan fazla mesailere ilişkin olarak denkleştirme
    yapılamaz. 2. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde
  Çalışma:


  1. Çalışılmayan ulusal bayram ve genel tatil
   günü için işveren tarafından bir iş
   karşılığı olmaksızın o
   günün ücreti çalışana tam olarak
   ödenir (aylık ücretle çalışanlarda,
   bu ücret zaten çalışanların aylık
   maaşının içindedir).

  2. Eğer çalışan bir ulusal bayram ve genel
   tatil gününde çalışır ise:

   • Çalışana ayrıca bir günlük
    ücreti ödenmelidir, ve

   • Bu çalışması fazla mesai ise, fazla mesai
    karşılığı da ayrıca
    ödenmelidir.

The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
about your specific circumstances.

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Turkey

Can You Really Bring Your “Whole Life” To Work?

Lewis Silkin

The pandemic required many people’s personal and working lives to co-exist in a way they never had before. Caring responsibilities had to be accommodated alongside working life and the distinction…Source link

Related posts

Keep an eye out for the illegal wildlife trade – Crime

Horace Hayward

Los Angeles Superior Court Decision May Disrupt Local Governments’ Land Use Practices – Real Estate

Horace Hayward

Future of work in Australia: Jobs and Skills Summit – Government Policy & Public Finance

Horace Hayward