All Things Newz
Law \ Legal

Is het huidige octrooirechtsysteem achterhaald? – PatentTo print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Het klinkt vanzelfsprekend dat een octrooi voor een
uitvinding alleen kan worden aangevraagd door een persoon. Per slot
van rekening zijn alleen mensen in staat om nieuwe innovatieve
technologieën uit te vinden. Maar wat als nieuwe technologie
volledig wordt ontwikkeld door een zeer geavanceerde computer? Wie
kan dan worden beschouwd als uitvinder? Deze vraag stond centraal
in een aantal procedures die werden gevoerd bij octrooibureaus over
de hele wereld, waaronder het Europees Octrooibureau
(EOB).

Op 5 juli 2022 heeft de Kamer van Beroep van het EOB een
langverwachte schriftelijke uitspraak gepubliceerd in de “zaak
DABUS” (J 8/20). De zaak draaide rond de vraag of zeer
geavanceerde Kunstmatige Intelligentie in een octrooiaanvraag als
uitvinder kan worden aangemerkt.

Twee octrooiaanvragen, maar geen uitvindersnaam

In 2018 diende Stephen L. Thaler twee octrooiaanvragen in bij het EOB. Geen van
beide aanvragen bevatte de naam van de uitvinder. Dit bracht de
Receiving Section van het EOB ertoe de heer Thaler uit te nodigen
om een uitvindersaanduiding in te dienen. De heer Thaler diende de
gevraagde documenten in. Hij gaf aan dat DABUS, “een bepaald
type connectionistische kunstmatige intelligentie”, autonoom
de uitvinding had gegenereerd en daarom als uitvinder moest worden
aangewezen. De heer Thaler was op zijn beurt, als eigenaar van de
DABUS, “de opvolger in titel”.

De EOB Receiving Section heeft beide aanvragen afgewezen. De
belangrijkste reden voor dit besluit was dat alleen een mens als
uitvinder kon worden aangewezen, een regel die direct voortvloeide
uit het Europees Octrooiverdrag. Evenzo kon de heer Thyler niet
worden aangewezen als “de rechtsopvolger” omdat machines
geen rechten hebben en deze daarom niet kunnen overdragen of
toewijzen. De heer Thaler was het niet eens met de beslissing en
ging in beroep.

Beslissing van de EOB Kamer van Beroep

De Kamer van Beroep van het EOB maakte zijn beslissing bekend op
21 december 2021 en de volledige schriftelijke versie werd op 5
juli 2022 gepubliceerd. De Kamer van Beroep verwierp het beroep van
Thaler, waardoor de beslissing van de EOB Receiving Section van
kracht bleef. Het bevestigde dat volgens het Europees
Octrooiverdrag een uitvinder die in een octrooiaanvraag wordt aangewezen, een persoon
met rechtsbevoegdheid moet zijn. Dat alleen een mens een uitvinder
kan zijn, was volgens de Kamer van Beroep niet slechts “een
veronderstelling op basis waarvan het Europees Octrooiverdrag is
opgesteld”. Het was in feite de “gewone betekenis van het
woord uitvinder”, zoals geïllustreerd in hoe deze term in
een aantal Engelse woordenboeken is gedefinieerd.

Deze “gewone betekenis van het woord” is verder
vertaald in de tekst van het Europees Octrooiverdrag. Er was geen
reden om aan te nemen dat het Europees Octrooiverdrag de term
“uitvinder” anders interpreteerde, aldus de Kamer van
Beroep. Een aantal bepalingen van het verdrag getuigde zelfs van
het tegendeel. Zo verwees artikel 60 (2) van het Europees
Octrooiverdrag over het recht op een Europees octrooi alleen naar
“personen” als uitvinders.1 Andere artikelen
van het verdrag, evenals de oudere teksten van het verdrag,
verleenden rechten op een octrooi ook aan een persoon met
rechtsbevoegdheid. Deze conclusie was voor de Kamer van Beroep
duidelijk en ondubbelzinnig en verdere analyse, bijvoorbeeld van
travaux preparatoires van het Europees Octrooiverdrag, was
daarom ook niet vereist.

Welke gevolgen heeft deze conclusie voor octrooiaanvragen voor
uitvindingen die geheel of gedeeltelijk door Kunstmatige
Intelligentie zijn ontwikkeld? Ten eerste stelde de EOB Kamer van
Beroep dat haar geen jurisprudentie bekend is die de eigenaar van
de computer zou beletten om zich alsnog als uitvinder aan te
merken. Indien de aanvrager de inbreng van de computer wil
erkennen, staat het hem vrij om dit in zijn aanvraag te doen. Ten
tweede, als er echter wel een probleem bestaat, is het aan de
wetgever en niet aan de Kamer van Beroep om het te beoordelen en
het Europees Octrooiverdrag te wijzigen. Voor het door de aanvrager
gestelde probleem zijn verschillende oplossingen denkbaar en het is
niet aan de Kamer van Beroep om er één uit te
kiezen.

Stellen we hiermee vast dat het huidige octrooirechsysteem
achterhaald is?

Of het huidige octrooirechtsysteem al dan niet achterhaald is in
het licht van nieuwe technologische ontwikkelingen (bijvoorbeeld
biotechnologie of, zoals in het huidige geval, uitvindingen gedaan
met behulp van Kunstmatige Intelligentie al lang besproken.

In de uitspraak van de “DABUS-zaak” heeft de EOB Kamer
van Beroep geconcludeerd dat het huidige octrooirechtstelsel in
staat is rekening te houden met nieuwe technologische
ontwikkelingen. Het plaatste er echter ook een kanttekening bij.
Als er echter wel een probleem bestaat en het Europees
Octrooiverdrag onvoldoende rekening houdt met de aard van de
uitvinding, is het niet aan de EOB Kamer van Beroep, het
rechtsprekende orgaan van het EOB, om het probleem op te lossen,
maar aan de wetgever. Uiteraard houden wij u van ontwikkelingen op
de hoogte.

The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
about your specific circumstances.

POPULAR ARTICLES ON: Intellectual Property from Worldwide

Investing In IP (Podcast)

Cipher

What we love as an advisor is sectors which are very, very active. So sectors which are generating huge amounts of inbound interest in investment, both from venture capital…

What Is The Unified Patent Court (UPC)?

Maucher Jenkins

The Unified Patent Court (UPC) is a new court in which traditional European patents (EP) and the new unitary patents (UP) may be litigated.Source link

Related posts

Massachusetts Governor Signs CROWN Act Prohibiting Discrimination Based On Hairstyle – Health & Safety

Residential Focus: B – In the media, In practice and courts, Reports, Cases and Legislation – Real Estate

Reflection On Tacit Universal Partnership And The New Marriages Regime In Zimbabwe – Family Law