All Things Newz
Law \ Legal

Kamu İhale Genel Tebliği Değişiklikleri – Government Contracts, Procurement & PPP

[ad_1]


To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

29.12.2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmî
Gazete’de “Kamu İhale Genel Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ”

yayımlanmıştır1.

Yapılan değişiklikler kapsamında, Kamu
İhale Kurumu’nun 30.11.2022 tarihli duyurusu2
ile uyumlu olarak, bankalardan temin edilecek belgelere
ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği
(“Tebliğ”)
düzenlemeleri yürürlükten
kaldırılmıştır. Yürürlükten
kaldırmaya ilişkin değişiklikler, 13.01.2023
tarihinde yürürlüğe girecektir.

1. Bilişim Hizmet Alımı İhalelerinde
İstenecek Belgeler Nasıl Düzenlenmiştir?

Tebliğ’e eklenen 89/A maddesi ile, bilişim hizmet
alımı ihalelerinde istenecek belgeler
düzenlenmiştir.

Bilişim hizmet alımı ihalelerinde Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen
Kamu Bilişim Yetki Belgesinin ihaleye
katılım ve yeterlik kriteri olarak belirlenmesi
gerektiği düzenlenmiştir. Buna ilişkin olarak
idarece, Şartnamelerin “İhale Konusu İşin
Yerine Getirilmesi İçin Alınması Zorunlu Olan
ve İlgili Mevzuatında O İş İçin
Özel Olarak Düzenlenen Sicil, İzin, Ruhsat vb.
Belgelerin İstenmesi”ne ilişkin maddesinde
düzenleme yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, 8.737.050,00-TL’nın üzerinde kalan
hizmet alımı ihalelerinde (danışmanlık
hizmet alımları dahil) yazılım geliştirme,
yazılım entegrasyon veya yazılım bakım
hizmetleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından düzenlenen Yazılım Yetki
Belgesinin
de aynı bent kapsamında idarece talep
edilmesi gerekmektedir.

Sızma testi hizmet alımlarında ise işbu bent
kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından düzenlenen Sızma Testi Yetki Belgesinin
talep edilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Bu kapsamda istenen belgelerin iş
ortaklığında her bir ortak tarafından
ayrı ayrı sunulması
, konsorsiyumda ise her
bir ortak tarafından kendi kısmına
ilişkin belgenin sunulması
zorunludur. Bu
belgelere sahip olma zorunluluğu, ihale konusu işte alt
yüklenici çalıştırılması
halinde, alt yükleniciler bakımından da
geçerlidir.

Anılan düzenleme, 29.09.2023 tarihinde
yürürlüğe girecektir.

2. Başlamış Olan İhalelerin Akıbeti
Nasıl Düzenlenmiştir?

İlanı veya duyurusu Tebliğ
değişikliklerinin yürürlüğe
girdiği tarihten önce yapılmış olan
ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı
tarihte yürürlükte olan Tebliğ
hükümlerine göre yürütülecektir.

Footnotes

1. Tebliğ metnine buradan
ulaşabilirsiniz.

2. Kamu İhale Kurumu’nun
30.11.2022 tarihli duyurusu ile, 01 Aralık 2022 tarihi
itibarıyla tüm geçici teminat
mektuplarının düzenlenmesi ve sunulmasına
ilişkin işlemlerin öncelikli olarak Takasbank
üzerinden yönetileceği belirlenmiştir. Duyuruya
ilişkin blog yazımıza buradan
ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
about your specific circumstances.

POPULAR ARTICLES ON: Government, Public Sector from Turkey

No More Wild Camping In England?

Birketts

Perhaps ominously for lovers of wild camping, the date Friday 13 of January 2023 saw the handing down of a judgment in the High Court that declared wild camping in Dartmoor…

Foreign Subsidies Regulation

Dittmar & Indrenius

The new Foreign Subsidies Regulation (the “FSR” or the “Regulation”) – entering into force today, 12 January 2023 – introduces a further regulatory hurdle for companies…

New Foreign Direct Investment Screening Act

Kinstellar

Act No. 497/2022 Coll. on Screening of Foreign Direct Investments (the “FDI Act”), published on 23 December 2022, will have a significant impact on foreign investments in Slovakia, at least in terms of the time needed to complete transactions.

[ad_2]

Source link

Related posts

Failed Claim Of Solicitor-Client Privilege: Commentary On Minister Of National Revenue v. BMO Nesbitt Burns Inc., 2022 FC 157 – Trials & Appeals & Compensation

Proof By Sampling In Construction Disputes – Construction & Planning

Delivering Client Joy Using Advanced Tools With Peter Stratos | Kaufman Rossin – Transfer Pricing