All Things Newz
Law \ Legal

Mali Suçlari Araştirma Kurulu Başkanliği Tarafindan Hazirlanan 21 Sira No.Lu Mali Suçlari Araştirma Kurulu Genel Tebliği 17.11.2022 Tarih Ve 32016 Sayili Resmi Gazete Yayimlandi – Fin Tech

[ad_1]


To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Türkiye’nin 1991 yılından bu yana tarafı
olduğu FATF (Financial Action Task Force)
tarafından 2003 yılında yayımlanan ve üye
ülkelere tavsiye edilen 40 Tavsiye’sinde (40
Recommendations) de belirtilen ve sahip oldukları pozisyon
nedeniyle karapara aklama ve/veya terörün
finansmanına karışma konusunda daha yüksek risk
taşıyan kamusal nüfuz sahibi
kişilerin
(politically exposed persons)
düzenleme kapsamına alınması maksadıyla
Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığı (“MASAK“)
tarafından 21 Sıra No.lu Mali Suçları
Araştırma Kurulu Genel Tebliği
(“Tebliğ“) 17.11.2022 tarih ve
32016 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.

I. YÖNETİCİ ÖZETİ

İşbu Bilgi Notu ile değinilen hususlar genel
olarak aşağıdaki şekilde
özetlenebilecektir:

 1. Tebliğ ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin
  Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un
  (“Kanun“) uygulanmasına
  yönelik olarak, kamusal nüfuz sahibi kişiler
  bakımından alınması ve uygulanması gereken
  sıkılaştırılmış tedbirlere
  ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

 2. MASAK tarafından
  sıkılaştırılmış tedbir
  uygulanması gereken yüksek derecede risk grupları
  arasında “kamusal nüfuz sahibi kişiler”
  tanımlanmaktadır.

 3. Finansal kuruluşlar, finansal olmayan belirli iş ve
  meslekler ile kripto varlık hizmet
  sağlayıcılarına müşterinin ya da
  gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz
  sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi
  hususunda makul tedbirleri alma
  yükümlülüğü getirilmiştir.

II. Tebliğ Kapsamında Getirilen
Düzenlemeler

Tebliğ’in “Tanımlar
başlıklı 3. maddesinde “kamusal
nüfuz sahibi kişi
” kavramı
tanımlanmıştır. Söz konusu maddeye
göre kamusal nüfuz sahibi kişiler;

 • Yurt içinde veya yabancı bir
  ülkede seçimle veya atama yoluyla kendisine önemli
  bir kamusal görev tevdi edilen üst düzey
  gerçek kişiler ile

 • Uluslararası kuruluşların
  yönetim kurulu üyeleri, üst düzey
  yöneticileri ile eşdeğer görev yapan diğer
  kişileri

ifade etmektedir. Tebliğ’de, nüfuz sahibi
kişiler hakkında yükümlüler
tarafından alınması ve uygulanması gereken
sıkılaştırılmış tedbirlere
ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu kapsamda
Tebliğ ile birlikte finansal kuruluşlar, finansal olmayan
belirli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet
sağlayıcılarına müşterinin ya da
gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz
sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi
amacıyla makul tedbirleri alma
yükümlülüğü getirilmiştir.
Bununla birlikte Tebliğ’in 4. maddesinin 2.
fıkrasında ayrıca Suç Gelirlerinin
Aklanmasının ve Terörün Finansmanının
Önlenmesine İlişkin
Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında
Yönetmelik uyarınca uyum programı oluşturacak
yükümlülerin risk yönetim faaliyetlerinin,
yabancı bir ülke tarafından seçilen veya
atanan kamusal nüfuz sahibi kişilerin belirlenmesine
yönelik tedbirleri kapsayacağı da
belirtilmiştir.

Tebliğ’in 4. maddesinin 3. fıkrasında
yabancı bir ülke tarafından seçilen veya
atanan kamusal nüfuz sahibi kişilerle
gerçekleştirilen işlemlerde finansal
kuruluşların, finansal olmayan belirli iş ve
meslekler ile kripto varlık hizmet
sağlayıcılarının uygulayacakları
tedbirler şu şekilde sayılmıştır:

 1. İş ilişkisinin kurulması,
  sürdürülmesi veya gerçekleştirilmesinin
  bir üst merciinin onayına bağlamak.

 2. Yabancı bir ülke tarafından seçilen veya
  atanan kamusal nüfuz sahibi kişiye ait veya işleme
  konu malvarlığının ve fonların
  kaynağının tespiti için makul tedbirler
  almak.

 3. Uygulanan kontrollerin sayı ve
  sıklığını artırmak ve ilave kontrol
  gerektiren işlem türlerini belirlemek suretiyle iş
  ilişkisini sıkı gözetim altında
  tutmak.

Belirtmek gerekir ki söz konusu bu tedbirler yabancı
bir ülke tarafından seçilen veya atanan kamusal
nüfuz sahibi kişilerin dışında aynı
zamanda bunların eşleri, birinci derecede akrabaları
ya da yakınları ile tesis edilen iş
ilişkilerinde ve gerçekleştirilen işlemlerde
ve Türkiye tarafından seçilen veya atanan ya da
uluslararası kuruluşlarda görev yapan kamusal
nüfuz sahibi kişilerle yahut bunların eşleri,
birinci derece akrabaları veya yakınları ile tesis
edilen iş ilişkisinin ve gerçekleştirilen
işlemlerin yüksek riskli olarak değerlendirilmesi
durumunda da uygulanabilmektedir.

İlaveten Tebliğ’in 3. fıkrasında
sayılan bu tedbirlerin kamusal nüfuz sahibi
kişilerin görevden ayrılmaları veya bu
niteliklerini kaybetmeleri halinde dahi görevden
ayrıldıkları veya bu niteliklerini kaybettikleri
tarihten itibaren en az bir yıl süreyle devam
edileceği düzenlenmiştir.

Tebliğ’in 5. maddesinde finansal kuruluşlar,
finansal olmayan belirli iş ve meslekler ile kripto
varlık hizmet sağlayıcılar tarafından bu
yükümlülüğün yerine getirilmemesi
halinde Kanun’da öngörülen cezaların
uygulanacağı da düzenlenmiştir.

Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin MASAK
tarafından uygulama rehberi
çıkarılabilecektir.

Originally published 28 Kasım 2022.

The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
about your specific circumstances.

POPULAR ARTICLES ON: Technology from Turkey

When AI Meets The Consumer Duty

Herbert Smith Freehills

Artificial intelligence (AI), with its power to process large volumes of data, can provide more personalisation of financial products and services for consumers at greater scale and efficiency…

[ad_2]

Source link

Related posts

Designated: A Sanctions Podcast EP6: Russian Investment Restrictions Implemented In Response To The Crisis In Ukraine – Export Controls & Trade & Investment Sanctions

Employee Handbooks: Challenges For Multistate And International Employers – Employee Rights/ Labour Relations

Residential Focus – Part 2: In the media, Reports, Cases, Legislation – Real Estate